NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn.

Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo.

Bergen

Bergen er det største av de tre studiestedene med omkring 1.600 studenter fordelt på to studiesteder, Breistein og Sandviken. Med studier som: Kristendom og teologi, Praktisk teologi og ledelse og Religion og kultur.

Gimlekollen mediehøgskolen

Studiene i Kristiansand er rettet inn mot ulike former for kommunikasjon, og Gimlekollen utdanner omkring 20 prosent av landets journalister. Her kan du bl.a. studere: Kommunikasjon og livssyn, Årsstudium i informasjons- og kommunikasjonsarbeid og Årsstudium i mediekommunikasjon.

Staffelsgate

Staffeldtsgate i Oslo har lang tradisjon for å utdanne musikere og ledere for menigheter og organisasjonslivet. Her kan du bl.a. studere: Musikk, menighet og ledelse, Teologi og ledelse, Utøvende rytmisk musikk, Økonomi og administrasjon og Årsstudium menighet og ledelse

 

Powered by Cornerstone