Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Høgskole er en liten skole som tror på større nærhet mellom lærer og student i et læringsmiljø av høy kvalitet.

Skolen har de siste årene vært blant de ledende når det gjelder forskning på sitt felt. De tilbyr studier som bachelor og master i teologi, musikk og psykologi.

Ansgar Teologiske Høgskole har følgende visjon for sin virksomhet: "ATH er en ledende og samtidsorientert evangelikal  høgskole som utdanner kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i høgskolens kristne verdigrunnlag".

Ansgar Teologiske Høgskole har som formål ”å gi menighet og misjon, skole og samfunn kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsrettede ledere ved personlig forming, trening, utdanning og forskning.” Og har som primærvirksomhet:

  • å gi høyere utdanning og tilføre kirke og samfunn ny kunnskap på høyskolens fagområder
  • å utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå
  • å formidle forskningsresultater og kunnskap i offentligheten og være et kompetanse- og ressurssenter for kirke- og samfunnsliv
Powered by Cornerstone