Høyskolen for ledelse og teologi

En høyskole som tilbyr studier innenfor teologi, religion og ledelsesfag.

Vi tror at vår tid krever modig lederskap fra mennesker med brennende hjerter og klare tanker. Framtiden tilhører dem som bruker sitt intellekt til ære for Gud og hjelp til mennesker. Derfor vender Høyskolen for Ledelse og Teologi blikket framover og jobber for en ny verden – gjennom å være akademia preget av åndskraft, å tenke teologi i sammenheng med ledelse og å skape kunnskap som fungerer i praksis. 

HLT representerer et unikt, økumenisk samarbeid i Norge. Våre eiere er Menigheten Filadelfia, Oslo og Baptistenes Teologiske Seminar (BTS). Filadelfia er en del av Pinsebevegelsen mens BTS eies av Det Norske Baptistsamfunn. Sammen bærer vi med oss en frikirkelig arv preget av åndskraft, misjon, frivillighet og ansvar for samfunnet. Ved HLT er vi ikke to ulike kirkesamfunn, men en gruppe mennesker som tuftet på misjonsbefalingen ønsker å tjene Gud i verden. Vi ønsker å utruste mennesker til menighet og samfunnsliv, mennesker som på en positiv måte kan bygge opp livskraftige miljøer rundt seg. Derfor kan vi si at vi fra bunnen av er preget av Kristi kjærlighet og drømmen om Guds folks enhet.

Her kan du bl.a. studere: Kristent ungdomsarbeid, Verdibasert endringsledelse og mange spennende enkeltemner.

Powered by Cornerstone