Andre støtteordninger

Det finnes forskjellige plasser en kan søke om penger, les mer om det her.

UNG formidler frifond-midler til våre grupper, men det finnes også andre en kan søke om økonomisk støtte fra.

LNU

LNU har en støtteordning som heter "Mangfold og inkludering", der også lokale grupper søke.

http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/mangfold-og-inkludering/

http://www.lnu.no/kompetanse/ressurser/inkludering/

På denne linken https://www.lnu.no/katalog/andrea-sjovoll/ fra LNUs web-sider finner en flere eksempler på plasser en kan søke om økonomisk støtte.

ANDRE

Se også: http://www.aktivungdom.eu/

For gruppene på sørlandet har vi LOS fondet: https://www.los.no/los/losfondet/LOSFondet/

Hos Kristelig studieforbund kan du få støtte til studiearbeid: https://www.k-stud.no/

FYLKESKOMMUNE, KOMMUNE, BANKER

I tillegg kan en ta kontakt med sin egen kommune eller fylkeskommune. En del kommuner og fylker gir økonomisk støtte til kulturtiltak o.l. for lokale grupper. Det finnes også lokale banker som gir økonomisk støtte til lokale grupper.

Eksempler på støtteordninger til fylkeskommuner:

Støtteordninger Østfold: https://www.obur.no/?side=119
Støtteordninger Vest-Agder: http://www.vabur.no/sider/tekst.asp?side=207
Tilskuddsordninger i Aust-Agder: https://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Kultur/Tilskuddsordninger/ 
Tilskuddsordninger i Rogaland: http://www.rogfk.no/OEkonomisk-stoette/Kultur2
Tilskuddsordninger i Hordaland: https://www.hordaland.no/tenester/tilskot/

Powered by Cornerstone