Vedtekter til lokallagene

Et av kravene til lokallagene i forbindelse med innsendelse av årsrapport er at de må ha egne vedtekter.

Forskriften om tilskudd til frivillige Barne- og Ungdomsorganisasjoner sier bl.a.:

§ 9 Tellende lokallag
Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter....


§ 26 Dokumentasjon av tellende lokallag
Som dokumentasjon av tellende lokallag kreves:
a) årsrapport for det enkelte grunnlagsår, jf. § 10,
b) lokallagets vedtekter dersom disse skal oppbevares sentralt, jf. § 9.
Dersom lokallagets vedtekter skal oppbevares lokalt, må disse oppbevares i 3 år regnet fra og med 1. januar i grunnlagsåret.

Det er helt grunnleggende for UNG for at vi skal få statsstøtte at det enkelte lokallag som sender inn årsrapporter har egne vedtekter. Det er vedtatt et sett med standardvedtekter som gruppene kan knytte seg til om de ikke har utarbeidet egne vedtekter.
Under finner du UNGs standardvedtekter, og et forslag til vedtekter om dere ønsker å utarbeide egne vedtekter for gruppa.

Powered by Cornerstone