How to be ungdomsleder

En teoretisk, praktisk og anvendelig bok som kan være til hjelp for ungdomsledere i små og store menigheter i deres daglige arbeid.

How to be ungdomslederDenne boken er resultatet av en drøm – drømmen om å produsere en håndbok for ungdomsledere – som ikke bare er en teoretisk bok, men en praktisk og anvendelig bok som kan være til hjelp for ungdomsledere i små og store menigheter i deres daglige arbeid. 

Boken samler ungdomsarbeidets tusen tråder, og tvinner dem sammen i en sterk tråd. Den er kanskje ikke rød, men følger du den, så kan vi love at du kommer nærmere målet om et Jesus-sentrert og stadig voksende ungdomsarbeid. Vår drøm er at boken skal være en ressurs for ungdomsledere både i og utenfor Pinsebevegelsen.

Boken tar for seg et bredt spekter av temaer som for eksempel:
- Hvordan sette ord på en arbeidstegning for sitt eget liv og menighetens arbeid? 
- Hvordan lykkes med smågruppearbeid, ledersamlinger, ungdomsmøter, leire, økonomistyring, osv.
- Hvordan spille på lag med menighetsledelsen så man bygger «hele menigheten»?
- Hvordan gjøre sjelesorgsamtaler og hjelpe ungdommer gjennom kriser?
- Hvordan forholde seg til ansettelse, arbeidsvilkår, osv.?

Teksten er lånt fra Hermon, der du også kan få kjøpe boka. Kjøp her.

DAVID HASSELØY er gift med Jenny, og sammen er de medpastorer i menighetene Intro Drammen og Oslo. I tillegg jobber han med ulike prosjekter gjennom sitt enkeltmannsforetak. Hasseløy har 15 års erfaring med ungdomsarbeid, og har reist land og strand rundt for å undervise ledere og ungdommer i menigheter. Han har også tidligere jobbet i PBU (Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg), med ansvar for konfirmasjonskonseptet Tentro.

Powered by Cornerstone