8 idéer for et godt års-program

"Sjekkpunkter" for ungdomsledere som vil legge en smart plan for 2017.

2016 er på vei inn i sluttfasen, og det er på tide å spikre det overordnede programmet for 2017. Med utgangspunkt i bønn, samt erfaring og tall fra tidligere år, bør man legge en plan for hvordan man skal lykkes med å takle årets ulike sesonger best mulig.

I taleserien ”Bare muligheter for ungdomsledere”, som pastor Øystein Gjerme gav ut for noen år tilbake, gir han følgende tips til å lage et godt års-program.

1. Januar og februar er nesten uberørt og det er derfor også en god periode for å starte noe nytt. Har dere en prekenserie dere virkelig vil at alle skal få med seg, kan dette være rett tidspunkt for den, osv.

2. For å holde trykket oppe i mars og april, kan det være et godt tidspunkt for deres eventuelle årlige stor-satsning. Eller kanskje dere legger inn et ”tjene byen”-arrangement, eller lignende?

3. Så kommer påsken. Hva med å arrangere en leir? Eller en spesialsamling før påsken, eller på de ulike merkedagene, med fokus på påskens budskap? Møter det er enkelt å invitere en venn med på, som formidler evangeliet kreativt og rett på sak.

4. Slutten av april, samt mai og juni er noen utfordrende måneder. Hva med å spare litt penger i de første månedene i året, for så å invitere noen spennende gjestetalere eller lignende i løpet av mai? Hva med å gjøre fester, eller møter/happenings i sammenheng med 1., 16., og 17. mai og pinse? Hvorfor ikke legge en sommerleir i slutten av sesongen, for eksempel i slutten av juni, for å få en skikkelig pangavslutning på sesongen?

5. Sommeren.

A. Har miljøet små ressurser og få medarbeidere, kan det for noen være fornuftig å ta en sommerpause fra vanlige samlinger. Man kan heller oppmuntre ungdommene til å gå på menighetens øvrige gudstjenester. I stedet kan man bestemme seg for å sette opp en til to turer i løpet av sommeren til større festivaler, der ungdomsgjengen får oppleve å se noe større.

B. Finnes det nok ressurser vil vi oppmuntre til å arrangere enkle samlinger. De kan holdes i hjemmene, med fokus på det sosiale, men også med en møte-del. De kan også arrangeres ute på en strand, hvor man kan spille volleyball og grille sammen, for så å ha en møte-del i midten. Man kan også treffes i menigheten for en enkel samling, med lovsang, moro, preking og med mulighet for forbønn. Disse samlingene er geniale å bruke som trening for dem som har predikant-potensiale, men som ikke er helt klare for en storsamling enda. Erfaringsmessig er folk litt mindre stresset på denne tiden også, og det er åpent for god tid til lovsang, bønn og forbønn i samlingene. Det er litt mer intime og mindre samlinger, så folk senker skuldrene og Gud får lov til å virke.

C. Hva med å satse på en misjonstur for miljøet på sommeren? Reis til et land der det er behov for dere. Samarbeid gjerne med en menighet som trenger deres hjelp.

6. Gjør ”det nye” på høsten. Da er folk i gang med nye sesonger i livet, en del er nye i byen, har begynt på nye skoler, osv., og er mer åpne for noe nytt. Det er enklere å samle mange, og man er inne i en god flyt.

Gode arrangementer da er:

A. ”Kickoff”-gudstjeneste.

B. ”Bli kjent”-tur og arrangementer i september.

For å holde trykket oppe i oktober, kan dette være et godt tidspunkt å ta med gjengen på en:

C. Stor kristen konferanse, for å bli inspirert.

D. Det kan også være et godt tidspunkt for deres eventuelle årlige storarrangement.

7. I november og desember derimot, er det tentamener, eksamener og juleavslutninger. Bare de mest aktive henger med i denne fasen.

Da kan det være smart å arrangere:

A. Mer spissformulerte turer, som en ledertreningstur eller lignende. (Obs! Ikke for nær jul, og ikke for langt unna.)

B. Hva med en lørdag med fokus på singellivet, kjærester, sex, rus, osv.? Eller kanskje en prekenserie om samme temaer?

C. Det kan også være bra å krydre samlingene med litt ekstra julestemning i desember, og avslutte med en julekonsert eller lignende, som det er lett å invitere venner til. På dette tidspunktet er det så mange arrangementer at man må stå på litt ekstra for å bli det arrangementet folk vil velge.

D. Du kan også legge inn en medarbeiderfest, med utdeling av priser, osv. Da vil folk føle seg verdsatt for innsatsen, og blir inspirert for en ny sesong.

E. Året kan avsluttes med en knall nyttårsfest, eller en tur til en nyttårskonferanse.

8. Noen generelle tips til slutt:

A. Ikke jobb mot rytmen. Prøv å forstå sesongene. Legg opp års-rytmen så dere får god uttelling.

B. Handelstanden har en agenda for året. Jul, halloween, påske, Valetines Day, Thanskgiving, osv. Bruk disse begivenhetene for alt det er verdt, og formidle bibelens budskap rundt disse merkedagene.

C. Ikke gjør for mye. Kutt arrangementer som er overflødige, slik at det dere virkelig satser på, blir knallbra, fremfor at det meste blir halvveis.

D. Ikke la folk være i menighetsbygget mer en maksimalt tre dager i uken, med unntak av spesielle arrangementer. Vi vil ikke bygge ungdommer som ”bor i menighetsbygget”, og som ikke har et liv eller relasjoner utenfor menighetsmiljøet. Vi vil reise opp ungdommer som er trygge i troen sin og som har et liv også utenfor kirkebygget. Slik Jesus var når han gikk her på jorda.

E. For mange vil det i lang tid handle om ungdomssamlinger, smågrupper og søndagens gudstjenester. Først når dette sitter godt og folk er trofaste på disse samlingene, er det sunt å gå et skritt videre.

Teksten er hentet fra boken ”How to be ungdomsleder”. En håndbok for ungdomsledere laget av PBU, som er for salg på hermon.no.

Powered by Cornerstone