Politiattest

Vi ønsker at våre lokallag skal være trygge arenaer for barn og unge og oppfordrer alle til å hente inn politiattest for ledere i UNG´s lokallag.

Politiattest

DFEF UNG ønsker at våre lokallag skal være trygge arenaer for barn og unge. Vi jobber nå med å få på plass politiattest for alle ansatte og alle frivillige medarbeidere over 16 år som har et arbeid som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Håper at dere alle er med å hjelper for å få dette på plass.

MERK: NY ORDNING FRA 2017:

Ordningen er i første omgang frivillig. Når dere leverer årsrapporten vil det komme opp spørsmål om dere har hentet inn politiattest for deres ledere. Dersom dere svarer nei blir dere bedt om å forklare hvorfor.

Elektronisk søknad om politiattest:

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett.

Se: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

 

For organisasjon og lag:

NB: I den nye ordningen med innhenting av politiattester blir barne- og ungdomslagene bedt om å fylle ut et eget skjema for hver enkelt søker. Skjema kan lastes ned her:   https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2777.pdf

I skjemaet blir en blir bedt om å fylle ut blant annet formål og hjemmel

Fyll inn følgende:

Formål:

Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hjemmel:

Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)

Dette skjemaet skal så den enkelte søker legge ved sin søknad om politiattest.

Den enkelte må så framvise politiattesten for den ansvarlige i menigheten.

 

Powered by Cornerstone