Årsmøte 2019

13.juli 17-18:30 på Solstrand

DFEF UNG avholder sitt årsmøte 2019 13.juli 17-18:30 på Solstrand

Saksliste:

 1. Valg av:
 • Møteleder
 • 2 til tellekorps.
 • 2 til å undertegne protokollen
 • 2 referenter
 1. Godkjenning av saksliste og forretningsorden.
 2. Godkjenning av årsberetning for 2018.
 3. Godkjenning av regnskap for 2018.
 4. Innlemmelse av DFEF UNG i PBU.
 5. Valg av:
 • 4 styremedlemmer frem til PBU årsmøte juni 2020.
 1. Informasjon fra styret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone