JXP Disippeltrening

JXP Disippeltrening er et disippelmateriale for bruk i smågrupper.

”Da trådte Jesus fram og talte til dem: ’Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.’” Matteus 28:18-20

JXP Disippeltrening er laget for å trene 13-19 åringer til å bli disipler. Leksjonene er nå skrevet for smågrupper.  Til å ha en JXP samlingen trenger du et rom som er stort nok til å romme alle, men lite nok til at det er lett å snakke i sammen. Noen ganger er samtalen som skjer viktigere en undervisningen. I samtalen kommer spørsmålene som er relevante for deltakerne frem. Det kan også brukes en stue.

I 2010-2011 ble JXP utviklet av Leif Frode Svendsen til å være en lederskole for tenåringer. Det har blitt holdt kurs i menigheter og leirsteder siden da med Leif Frode som foreleser. I 2014 bestemte DFEF UNG seg for å prøve det ut som smågruppeoppsett og Lars Tungland Barkve tok utfordringen. Han har revidert materiellet med utgangspunkt i Leif Frode sitt til et disippeltrenings opplegg. Det gjør nå at du kan bruke det i en smågruppe med de som ønsker disippeltrening eller bestille et kurs med foreleser til en weekend med ledertrening for tenåringer. 

 

Leksjonene og PowerPointer gir vi gratis til de som vil bruke dem. Bare ta kontakt post@dfefung.no så ordner vi det for deg og hjelper deg i gang med å trene disipler. 

Powered by Cornerstone