Leir fra L til R

Leir fra L til R«Leir fra L til R» er en håndbok for leirledere, utarbeidet av Acta – barn og unge i Normisjon.

Synes du det er vanskelig med bli kjent-leker? Lurer du på hvordan du ønsker barn velkommen på best mulig måte, og gir de nervøse en trygghet av at det er voksne til stede? Eller er du kanskje leder for første gang, og lurer på hvordan du skal ta den rollen? Da kan du finne svar i boken «Leir fra L til R», fra Acta.

Acta har utarbeidet denne boken for å utruste leirledere til å gjennomføre og planlegge gode leirer. Normisjon ser på den boken som en så god ressurs at de har som mål å gi alle leirledere i organisasjonen denne boken gratis. Undertegnede har lest gjennom boken og vil anbefale denne for alle som ser etter gode tips til å gjennomføre leirer.

Boken består av fire hoveddeler. Kapittelet «Leir fra A til Å» tar for seg alt det praktiske som skjer gjennom en leir. Alt fra mottagelse av leirdeltakere, leker, sang og musikk og møtesamlinger. Her finner du også tips til bli kjent-leker og hvordan effektivt gjennomføre vask og rydding ved leirens slutt.

Kapittel to heter ressurser. Her bruker Normisjon forskjellige interne uttrykk som ikke nødvendigvis er kjent for alle, men ideene kan brukes uansett leir og organisasjon. Se bort fra egennavnene og putt inn navnet på egen leir. Her gis det også eksempler på gjennomgang av en gudstjeneste. Dette er gudstjenester som ikke er typiske for DFEF, men her står for eksempel trosbekjennelser, Fader Vår og velsignelsen, som kan brukes, og kanskje er kjekt å ha på papir.

Det er også avsatt to kapitler til leirledere. Et generelt kapittel og en fordypningsdel. Her går boken gjennom ulike lederroller og hva som kjennetegner barn i ulike aldergrupper. Dette kan være nyttig for de som ikke har barn selv, eller ikke omgås barn daglig i jobbsammenheng.

Alt i alt er dette et godt stykke arbeid av Acta, og anbefales til leirledere.

Boken kan kjøpes i Actas nettbutikk: http://butikk.acta.as/leir-fra-l-til-r.html

Powered by Cornerstone