10 Tips til årsrapport

Vidar har laget 10 tips til hva en må huske på når en skal levere årsrapporten. Her finner du også tips til effektivitet og fordeler med å levere inn rapporten.

Tips nr 1:

Husk at du må skrive noe om hva dere har brukt frifond direktestøttemidler til i 2011. De pengene som var igjen fra 2010 og de dere fikk i 2011. Det er jo spennende å se hva dere har fått velsignet barn og ungdommene med.

Tips nr 2:

Husk at det i regnskapet må være en egen post under inntektene som viser hvor mye som er kommet inn i medlemskontingent.

Tips nr 3:

Du kan bruke din egen medlemsliste så lenge du signerer den. Husk også at den må inneholde:Navn på gruppen, kontingent størrelse, og navn, adresse og fødselsår på det enkelte medlem. Det må også være et felt der en krysser av for det enkelte medlem om vedkommende har betalt medlemskontingent.

Tips nr 4:

Husk at medlemskontingenten må være tatt inn i løpet av kalenderåret. Kontingenten for 2011 kan ikke ha vært betalt i 2012, da er de ikke tellende.

Tips nr 5:

Husk at om du har er en gruppe der 3 eller færre medlemmer er over 15 år, da er det ikke krav til valg av styre. 
Da trenger dere ikke fylle inn dato for valg av styre og styrets valgperiode. Da trenger dere heller ikke fylle inn navn på styremedlemmer på hovedskjemaets første side. Men husk å føre på hovedleder med navn, adresse og kontaktinfo.

Tips nr 6:

Det må være minst 5 tellende medlemmer (som har betalt kontingent og er under 26 år) i gruppen for at den skal være tellende. Så selv om dere så vidt oppfyller det kravet ønsker vi at dere sender inn årsrapport, alle rapporter er viktige.

Tips nr 7:

Husk å føre på kontonummer til gruppen på årsrapporten for utbetaling av frifond-midler til høsten.

Tips nr 8:

Husk at om det er en ungdomsgruppe hvor det er krav til styre, må alle styremedlemmene være medlem i gruppen uansett alder.

Tips nr 9:

Husk at å sende inn årsrapport også kvalifiserer gruppen til å søke på frifond prosjektstøtte.

Tips nr 10:

Husk fristen på 15.mars. Ser du at det blir vanskelig å overholde fristen, så ta kontakt med BUR-kontoret så finner vi en ordning på det.

 

Powered by Cornerstone