Video klipp andakter
Kul, kreativ og relevant undervisning for betweens gruppen som er fra 9-12 år.
Les mer
Nyhetsbrev
Motta våre nyhetsbrev på epost og følg med på hva vi jobber med.
Les mer
Ungdomsleder og alkohol - Hva skal jeg si?
De aller fleste ungdomsledere, og kommende ungdomsledere, vil høyst sannsynlig bli spurt...
Les mer
How to be ungdomsleder?
David Hasseløy er medpastor i menighetene Intro Drammen og Intro Oslo. Han har drøyt...
Les mer
Ungdomsarbeid.no
Ungdomsarbeid.no er en nyttig nettside hvor du kan lese om aktuelle temaer, finne tips...
Les mer
Leir fra L til R
«Leir fra L til R» er en håndbok for leirledere, utarbeidet av Acta – barn og unge i Normisjon.
Les mer
Søk støtte i K-Stud
Nå kan alle organiserte studieaktiviteter, det være seg bibelgrupper, konfirmantundervisning,...
Les mer
Hvordan få med fler
Medlemsmodellen, hvordan rekkrutere, aktivisere og beholde medlemmer.
Les mer

Copyright © DFEF-UNG

Powered by Cornerstone